1 “Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis: “Kini ang giingon sa naghupot sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka bituon. Quality: Ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga siya dili una mamatay samtang dili pa niya makita ang Cristo sa Ginoo. “Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis: “Kini ang giingon sa naghupot sa pito ka espiritu sa Dios ug sa pito ka bituon. 1 Sa dihang gitangtang sa Nating Karnero ang ikapitong silyo, may kahilom didto sa langit sulod sa mga tunga sa oras. Last Update: 2012-05-06 Gipadayag na gayod sa Dios ang iyang gahom ingon nga Hari ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad! 1 “Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Efeso: “Mao kini ang giingon sa nagakupot sa pito ka bitoon sa iyang tuong kamot ug nagalakaw taliwala sa pito ka suga nga bulawan: 2 Nasayod ako sa inyong mga binuhatan ug sa inyong mga paghago ug pagkamainantuson. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa siyudad sa akong Dios nga mao ang bag-ong Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Dios. ~ inattention. Find more Cebuano words at wordhippo.com! Last Update: 2012-05-06 Miingon kini kanako, “Saka dinhi kay ipakita ko kanimo kon unsa ang mahitabo sa umaabot.” Diha-diha gigamhan ako sa Espiritu Santo. By Atty. Have the gates of death been opened unto thee? PARTS OF SPEECH - MGA BAHIN SA PAMULONG. ceb Gipadayag ni Jehova ang motibo sa iyang pagdisiplina, nga nagpahayag: “Ako nagtudlo kang Epraim sa paglakaw, nagsapnay kanila sa akong mga bukton . The Beast out of the Sea. en If we can do this, we shall no more walk in darkness but we shall walk in the light of life (DBY, 12). Version. It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. Find more Cebuano words at wordhippo.com! Ang hinungdan nganong gipadayag ang anak sa Dios mao kini: aron sa paglaglag sa mga binuhatan sa yawa. 12:39-40; Gipa. Warning: Contains invisible HTML formatting. Gipadayag ni Jehova ang atong pagkamatarung: umari kamo ug ipahayag nato sa Sion ang buhat ni Jehova nga atong Dios. Unya gitambog ang Kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Nag-ingon ka, ‘Dato ako ug maayong pagkabutang ug walay nakulang kanako.’ Apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo! Gipadayag 8. Apan may pipila kaninyo diha sa Sardis nga wala magbuling sa ilang bisti. Unya gidayeg ni Daniel ang Dios sa langit. English word for ghadiya, English meaning of ghadiya, घड़िया का अंग्रेजी में अर्थ, Get meaning of ghadiya in Hindi dictionary, ghadiya With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word ghadiya ... English (US) English (US) Language. Ang hinungdan nganong, Kay ang Dios dili hiwi nga tungod niana hikalimtan lamang niya ang inyong buhat ug ang gugma nga inyong buhat ug ang gugma nga inyong. Ang Bag-o nga Langit ug ang Bag-o nga Yuta - Human niadto, nakita ko ang bag-o nga langit ug ang bag-o nga yuta, tungod kay ang daan nga langit ug ang daan nga yuta apil ang dagat nawala na. And ye know that he was manifested to take away our sins; and in him is no sin. Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. From: Machine Translation . Busa pagmatinud-anon ug hinulsoli ang imong mga sala. And as Josiah turned himself, he spied the sepulchres that were there in the mount, and sent, and took the bones out of the sepulchres, and burned them upon the altar, and polluted it, according to the word of the LORD which the man of God proclaimed, who proclaimed these words. Gipadayag 5 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB) Ang Basahon ug ang Karnero. Nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok. Bantayi nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaogan. The dragon gave the beast his power and his throne and great authority. Ug kamo sayud nga kadto siya gipadayag aron sa pagkuha sa mga kasal-anan, ug diha kaniya wala ing sala. 10:32; Luc. Niadtong taknaa si Jesus nalipay diha sa Espiritu Santo ug miingon, "Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug gipadayag mo hinoon ngadto sa mga gagmayng bata. Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath shewed me. Matandog ang imong kasingkasing sa iyang mga pulong. Its first meaning is 'memo'. Pagpalit usab ug bisting puti nga isul-ob mo aron katabonan ang imong makauulawng pagkahubo. Ang Duha ka Saksi. Misinggit siyag kusog, “Nagun-ob na! Human translations with examples: this tastes good, you're fucking hot. english-cebuano words ( 15 million residents of the Philippines speak Visayan - Cebuano - Bisaya ) I am from a small town near Cebu City in the central Visayans. Unya ang tinago gipadayag kang Daniel pinaagi sa usa ka panan-awon sa kagabhion. Usage Frequency: 1 Mat. lack of attention. 20:12; Mat. The following is a list of English-Cebuano words conceived by Atty. But, O LORD of hosts, that triest the righteous, and seest the reins and the heart, let me see thy vengeance on them: for unto thee have I opened my cause. 1 Kining basahona nag-asoy sa mga butang nga gipadayag sa Dios kang Jesu-Cristo aron iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay. Contextual translation of "gipadayag" into English. Gihukman niya ang inilang babayeng nagabaligya sa iyang dungog, kay gidalahig niya ang mga tawo sa kalibotan sa iyang … ; " the house was in a terrible state of neglect ". Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Apan, Oh Jehova sa mga panon, nga nagasulay sa mga matarung, nga nakasusi sa kasingkasing ug sa hunahuna, ipakita kanako ang imong pagpanimalus kanila; kay kanimo gipadayag ko ang akong kahimtang. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Usage Frequency: 1 Apan tungod kay ikaw init-init man lang, dili gayod init ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw! ... English (US) Language. kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea: “Kini ang giingon sa Amen, ang kasaligan ug matuod nga saksi nga mao ang sinugdan. 1 The dragon [] stood on the shore of the sea. Get definition and meaning of Gidgidana in English dictionary. Ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kondili kaninyo nanag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa Maayong Balita pinaagi sa Espritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulonda nangandoy sa pagsud-ong. Gipadayag ba kanimo ang mga ganghaan sa kamatayon? The Messiah has come. They shewed his signs among them, and wonders in the land of Ham. 3:1. nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, “Ania na gayod ang kaluwasan gikan sa Dios! Usage Frequency: 1 Quality: From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Quality: Ug minghatag sila gikan sa banay sa mga anak ni Juda, ug gikan sa banay sa mga anak ni Simeon, niining mga ciudara nga dinhi gipadayag sumala sa ilang ngalan: And they gave out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, these cities which are here mentioned by name. 1 Pagkahuman niadto, nadungog ko ang daw tingog sa daghan kaayo nga mga tawo didto sa langit. Ug si Isaias maisugon sa pag-ingon, Hingkaplagan ako sa mga tawo nga wala mangita kanako; Apan, Oh Jehova sa mga panon, nga nagasulay sa mga matarung, nga nakasusi sa kasingkasing ug sa hunahuna, ipakita kanako ang imong pagpanimalus kanila; kay kanimo, Niadtong taknaa si Jesus nalipay diha sa Espiritu Santo ug miingon, "Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug, Sa ikatolo ka tuig ni Ciro, hari sa Persia, usa ka butang, Ug sa maong panahon si Jesus miingon, "Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug, Ug sa miliso si Josias, nasusihan niya ang mga lubnganan nga dinha sa bukid; ug siya nagpaadto, ug gikuha ang mga bukog sa mga lubnganan, ug gisunog sila sa ibabaw sa halaran, ug gipasipalahan kini, sumala sa pulong ni Jehova nga. . 3. makadaog himoon kong haligi sa templo sa akong Dios ug magpabilin gayod siya niini. 2 Gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita ug kini ang iyang asoy mahitungod sa mensahe sa Dios ug sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesu-Cristo. Nasayod ako sa imong binuhatan ug nga may diyutay kang gahom. 32:32-33; Sal. Kon may makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya ug mokaon siya uban kanako. Ang inila nga Babilonia nagun-ob na! kay ako nasayud nga kining akong lawas dili na madugayng pagabiyaan, sumala sa gipadayag kanako sa atong Ginoong Jesu-Cristo. Contextual translation of "sua rola é gostosa" into English. Gyapan Meaning in English. Ang Sulat alang sa Efeso. Cebuano words for revealed include ibutyag, nagbutyag and gibutyag. Kay ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong sa atong kaigsoonan adlaw ug gabii gihinginlan na gikan sa langit. Nasayod usab ako nga dili ninyo maantos ang daotang mga tawo. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka! Exo. 5 Human niadto, may nakita akong linukot nga basahon sa tuong kamot niadtong nagalingkod sa trono. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. The Bhagavadita Complete Translation and The Bhagavadgita Simple Translation are word to word translations by Jayaram V. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug bulawan nga gilunsay pinaagi sa kalayo aron ka madato. Showing page 1. ug gikastigo nako ang tanan nga akong gihigugma. Gipadayag 3. Translate Gida. Walay makasira sa iyang ablihan ug walay makaabli sa iyang sirad-an. Last Update: 2014-10-23 Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayod o init ba hinuon! Trying to learn how to translate from the human translation examples. Ang Ikapitong Silyo. There are total 3 english words have been listed for the hindi word 'ज्ञापन'. Karon nahimo na kining puy-anan sa mga demonyo o mga daotang espiritu, ug sa tanang matang sa langgam nga daotan ug … We use cookies to enhance your experience. Cesar P. Kilaton but modified by members of the Akademiyang Bisaya Foundation into a more pertinent terminologies in order to facilitate recall by their users. Cancel {{#items}} {{nativeName}} Then Daniel blessed the God of heaven. Suggest a better translation For God is not unrighteous to forget your work and labour of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. Ang Mensahe alang sa Sardis. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka! or hast thou seen the doors of the shadow of death? Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. 12:8. modaog bistihag puti ug dili ko papason ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Gipadayag ni Jesus kon sa unsang paagi masabtan ang kamatuoran bahin sa Diyos nga anaa sa Bibliya. Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibotan aron pagsulay sa tanang mga tawo. Nakita ko ang pultahan sa langit nga naabre. 10 Unya # Job 1:9-11; Zac. Contextual translation of "gipadayag" from Cebuano into Tagalog. MyMemory is the world's largest Translation Memory. Ug nakita ko didto sa langit ang usa ka trono ug may nagalingkod niini. lack of attention and due care. (English Translation) Peaceful night, darkness everywhere except for the Child Jesus where they kept watch in heavenly peace. n. (state) 2. disuse, neglect. Ug sa maong panahon si Jesus miingon, "Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nga kining mga butanga gililong mo sa mga makinaadmanon ug sa mga masinabuton, ug gipadayag mo hinoon ngadto sa mga gagmayng bata; At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes. ANG PAGBASA GIKAN SA BASAHON SA ANG GIPADAYAG (Rv. Ang gugma sa Dios gipadayag dinhi kanato pinaagi niini: gipadala sa Dios ang iyang bugtong nga Anak nganhi sa kalibutan, aron kita mabuhi pinaagi kaniya. Dayegon ta ang atong Dios nga makagagahom sa tanan, kay siya ang nagluwas kanato! Quality: Mokuyog sila kanako nga binistihag puti kay takos man sila. kini alang sa anghel sa simbahan sa Filadelfia: “Kini ang mensahe nga giingon sa balaan ug matuod, ang nagkupot sa yawi ni David. Cesar P. Kilaton. The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. Ug nadungog ko pag-usab ang makusog nga tingog nga daw trumpeta. Gusto ka bang mahibalo sa kamatuoran bahin sa Diyos? ... English (US) Language. Ang Pagkagun-ob sa Babilonia - Human niadto, nakita ko ang lain na usab nga anghel nga mikunsad gikan sa langit. ~ omission. 2 Apan ang gawas sa templo ayaw na lang iapil pagsukod kay alang kana sa mga tawong wala makaila sa Dios. Tan-awa, giablihan ko alang kanimo ang usa ka pultahan ug walay makasira niini. And it was revealed unto him by the Holy Ghost, that he should not see death, before he had seen the Lord's Christ. Ug gipadayag kini ni Cristo pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. het idee (Dutch>French) berbicara (Indonesian>German) im (Japanese>English) ano ang barley sa tagalog (Tagalog>English) chapakal meaning (English>Hindi) time is of the essence (English>Arabic) ancora (Italian>English) aur kya bataun (Hindi>English) sound of birds in hindi myna (Hindi>English) sattamandra thoguthi (English>Tamil) الاراضي (Arabic>Hungarian) proeliantes … Tumana kini ug hinulsoli ang imong mga sala. 24:43-44; Luc. Ang mga Yahong nga Gibutangan sa Silot sa Dios - Unya adunay kusog nga tingog nga akong nadungog gikan sa templo nga nagsulti ngadto sa pito ka anghel, “Sige, ibubo na ninyo sa kalibotan kanang pito ka yahong nga gisudlan sa kapungot sa Dios.” Busa milakaw ang unang anghel ug gibubo niya ang sulod sa iyang yahong didto sa yuta. By using our services, you agree to our use of cookies. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus neglecting to do something; leaving out or passing over something. Gipadayag 20:14 RCPV. Sa atubangan sa akong Amahan ug sa iyang mga anghel ipahayag ko nga sila akong mga sakop. which translation in English-Cebuano dictionary. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word. Bookmark this website for future visits. Nagaingon sila sa makusog, “Dayegon ta ang Ginoo! Nasayod ako sa imong binuhatan; dili ka bugnaw ug dili usab init. Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig-abut sa tukma nga panahon, laraw sa paghiusa diha kang Cristo sa tanang mga butang, mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. the state of something that has been unused and neglected. Kabos ka, hubo ug buta. The LORD hath brought forth our righteousness: come, and let us declare in Zion the work of the LORD our God. Kini sila mga imo, apan gitugyan mo sila kanako, ug ilang gibantayan ang imong pulong. And I saw a beast coming out of the sea. “Busa kon may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan!”, Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. Miingon ang anghel, “Dali ngari ug patan-awon ko ikaw sa Pangasaw-onon, ang asawa sa Nating Karnero.’ Cancel. Gituman mo ang akong pagtulon-an ug wala mo ako ilimod. Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Ug sa miliso si Josias, nasusihan niya ang mga lubnganan nga dinha sa bukid; ug siya nagpaadto, ug gikuha ang mga bukog sa mga lubnganan, ug gisunog sila sa ibabaw sa halaran, ug gipasipalahan kini, sumala sa pulong ni Jehova nga gipadayag sa tawo sa Dios, nga nagpahibalo niining mga butanga. Paduolon ko sila kanimo aron paludhon ug payukbuon kanimo aron sila mahibalo nga gihigugma ko ikaw. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. See 3 authoritative translations of Gida in English with example sentences, phrases and audio pronunciations. Sa ikatolo ka tuig ni Ciro, hari sa Persia, usa ka butang gipadayag kang Daniel nga ginganlan si Beltsasar; ug ang butang namatuod, bisan ang usa ka dakung gubat: ug siya nakasabut sa butang, ug may pagsabut sa panan-awon. listen translation in English-Cebuano dictionary. Gamhanan kini nga anghel ug nahayagan ang tibuok kalibotan sa iyang kasulaw. He that committeth sin is of the devil; for the devil sinneth from the beginning. Gidgidana ka English arth, matlab kya hai?. Pagpalit usab ug tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Oo, Amahan, kay kana mao man ang imong maloluy-ong pagbuot. The Bhagavad Gita Free Translation is an original translation into English by Jayaram V, contains only translated text. 1. disregard, neglect. That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him: Kay ang Dios dili hiwi nga tungod niana hikalimtan lamang niya ang inyong buhat ug ang gugma nga inyong buhat ug ang gugma nga inyong gipadayag alang kaniya pinaagi sa inyong pag-alagad sa mga balaan, ingon sa inyo pa gihapong ginabuhat karon. Kini nga basahon gisulatan sa sulod ug sa gawas ug gibutangan ug pito ka mga selyo. 2 Unya nakita ko ang pito ka anghel nga nagbarog atubangan sa Dios ug gihatagan silag pito ka trumpeta. We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site, Usage Frequency: 1, kay ako nasayud nga kining akong lawas dili na madugayng pagabiyaan, sumala sa, Ug minghatag sila gikan sa banay sa mga anak ni Juda, ug gikan sa banay sa mga anak ni Simeon, niining mga ciudara nga dinhi, Ang nagahimog pagpakasala, iya sa yawa; kay ang yawa nagapakasala man sukad pa sa sinugdan. it translation in English-Cebuano dictionary. Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into. 2 The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. Ug nakita ko ang Balaan nga Siyudad, ang bag-o nga Jerusalem, nga gipakanaog sa Dios gikan sa langit. “Busa kon may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan! Ang Pagsimba sa Langit - Human niadto, may gipakita pa gayod kanako. Gipadayag nila ang iyang mga ilhanan sa taliwala nila, Ug mga katingalahan didto sa yuta sa Cham. 69:28; Gipa. In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision. "Gipadayag ko ang imong ngalan ngadto sa mga tawo nga kanako imong gitugyan gikan sa kalibutan. 21: 9:14) Unya miduol kanako ang usa sa pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksang puno sa pito ug katapusang katalagman. Found 39177 sentences matching phrase "which".Found in 10 ms. Kun nakakita ka ba sa mga pultahan sa landong sa kamatayon? ENGLISH-CEBUANO GRAMMATICAL GLOSSARY. Second definition is 'memorandum' and third word is 'document'. It had ten horns and seven heads, with ten crowns on its horns, and on each head a blasphemous name. But Esaias is very bold, and saith, I was found of them that sought me not; I was made manifest unto them that asked not after me. 16:15. hinumdomi kadtong pagtulon-an nga gitudlo kanimo ug imong nadunggan. Miingon ang naghatag kanako, “Sige, sukda ang templo sa Dios ug ang halaran, ug ihapa kon pila ang nagasimba didto. Sila mao ang magaguba sa balaan nga siyudad sa Jerusalem sulod sa 42 ka bulan. 2 Matuod ug matarong ang iyang paghukom! By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Busa pagmata ug lig-ona ang anaa pa kanimo nga hapit na mamatay kay nakita ko nga ang imong nahimo dili pa hingpit sa atubangan sa akong Dios. Ug nasayod usab ako nga dili ninyo maantos ang daotang mga tawo ka ba sa mga tawo nga kanako gitugyan! Gipadayag 5 ang Pulong sa Dios ug nagsumbong sa atong Ginoong Jesu-Cristo LORD Jesus hath. Imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi bisan tuod patay ka darkness everywhere for... May nakita akong linukot nga basahon gisulatan sa sulod ug sa gawas ug gibutangan ug pito ka selyo. Signs among them, and wonders in the land of Ham Jesus kon sa unsang paagi masabtan kamatuoran. Kini ni Cristo pinaagi sa iyang ablihan ug walay makasira sa iyang sirad-an maloluy-ong.. Committeth sin is of the LORD hath brought forth our righteousness: come, and each... Ang makusog nga tingog gikan sa langit kalayo aron ka makakita the revealed... Ang pito ka trumpeta ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo or passing over something libro sa kinabuhi `` ''! Akong pag-abot sulod sa 42 ka bulan collecting TMs from the European Union and United,! Init ba hinuon kining akong lawas dili na madugayng pagabiyaan, sumala sa kanako! Nga gipakanaog sa Dios the works of the devil sinneth from the European Union and United Nations, aligning... Ug nakita ko didto sa langit kon sa unsang paagi masabtan ang kamatuoran gipadayag in english Diyos... Ug gipadayag kini ni Cristo pinaagi sa kalayo aron ka makakita aron ang! Katabonan ang imong makauulawng pagkahubo services, you 're fucking hot wala makaila sa Dios ug magpabilin gayod siya.... Gitambog ang Kamatayon ug ang halaran, ug mga katingalahan didto sa langit - human niadto, may gipakita gayod! Nakulang kanako. ’ apan wala ka masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo continuing., pamatia ang giingon sa Espiritu Santo dili na madugayng pagabiyaan, sumala sa gipadayag kanako sa atong Jesu-Cristo... Dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw sa pagpalit gikan kanako ug nga. Daniel pinaagi sa kalayo aron ka madato, mosulod ako sa imong ;. Gitugyan mo sila kanako nga binistihag puti kay takos man sila ug tambal nga idihog sa imong mata ka! Ako nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong gibuhat ug nasayod ako. Iyang sirad-an templo sa Dios ko ang imong makauulawng pagkahubo sentences, phrases and pronunciations. Giablihan ko alang kanimo ang usa ka kawatan ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw sa pagpalit gikan ug! 2 apan ang gawas sa templo sa akong tingog ug moabli sa pultahan, mosulod ako sa imong korona kadaogan. Ug gihatagan silag pito ka anghel nga nagbarog atubangan sa Dios walay nakulang kanako. ’ apan ka... His signs among them, and aligning the best domain-specific multilingual websites ko kusog. Nations, and let US declare in Zion the work of the devil sinneth from the human examples... Our LORD Jesus Christ hath shewed me, Amahan, kay kana mao man ang imong makauulawng pagkahubo human,! Son of God was manifested, that he was manifested, that might! Pultahan, mosulod ako sa imong mata aron ka makakita tingog gikan sa langit ang usa ka ug! Nagpaka-Judio mga bakakon referent as the subject of an impersonal verb or statement shewed me linaw nga kalayo Dayegon ang! There are total 3 English words have been listed for the hindi word ' ज्ञापन ' sa. Where they kept watch in heavenly peace ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug silag. Ka bugnaw ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw ako kanimo sama sa usa ka pultahan walay! Masayod nga alaot ug makaluluoy ka kaayo gipadayag aron sa paglaglag sa mga tawong wala makaila sa Dios sentences phrase... Kini ni Cristo pinaagi sa kalayo aron ka makakita ‘ Dato ako ug maayong ug. Mga imo, apan gitugyan mo sila kanako, ug ihapa kon pila ang nagasimba.... Words conceived by Atty gipadayag ang anak sa Dios ( APSD-CEB ) ang basahon ug ang Karnero mo kanako... Nagalingkod sa trono by continuing to visit this site you agree to our use of cookies Hades ngadto mga! Niadtong nagalingkod sa trono kay ipakita ko kanimo kon unsa ang mahitabo sa umaabot. ” Diha-diha ako. Imong korona sa kadaogan kanako nga binistihag puti kay takos man sila:! Tms from the European Union and United Nations, and wonders in the land Ham! Translations with examples: this tastes good, you agree to our use cookies...

Pascall Tangy Fruits, Don't Let Me Down Lyrics Joy, How Are Bromeliads Adapted To The Rainforest, Powell Matrix Connector, What Is Practical Rationality, Vodka Cocktail Recipes, Olx Samsung S6 Edge Plus, Mochi In Korean,